Marketing automation

Är detta Amazons hemliga plan för världsdominans?

I ett tidigare blogginlägg förklarade jag hur internetanslutna produkter kan driva automatiserad marknadsföring mycket längre än vad traditionella AI-drivna insikter från hur människor (dvs leads och kunder) beter sig kan göra. Vi står inför dörren till en helt ny värld som just nu målas upp inför våra ögon. Vi kommer snart se helt autonoma marknadsföringssystem, [...]

Marketing automation trender 2019

De flesta företag som är bra på internetmarknadsföring använder idag marketing automation; dvs programvarurobotar som mäter hur leads och kunder beter sig, och anpassar marknadsföringsaktiviteterna mot varje person individuellt. Rätt person skall få rätt budskap, vid rätt tidpunkt, beroende på vad som sannolikt intresserar denna person just nu. Man kan också se det som att [...]

Unemyr.TV #1: Digital mognad inom sälj- och marknadsföring

I avsnitt #1 av Unemyr.TV - en videokanal med tips om marketing automation och marknadsföring med AI - går jag igenom en modell för den digitala mognaden i sälj- och marknadsavdelningar. Se filmen och lär dig mer om hur företag kan automatisera sina sälj- och marknadsföringsprocesser, genom att lyfta nivån från att bara använda ett [...]

Föredrag på “AI for marketing summit” i Stockholm

Igår fick jag förmånen att hålla ett föredrag om artificiell intelligens inom marknadsföring på "AI for marketing summit" i Stockholm. Eventet var föredömligt arrangerat av Wednesday Relations, och attraherade ca 150 åhörare som fick ta del av många visionära och intressanta föredrag om hur artificiell intelligens kommer att påverka marknadsföring. Utöver mitt eget föredrag hölls [...]

Innehållsmarknadsföring och marketing automation hör ihop

Innehållsmarknadsföring (ofta kallat ”content marketing” eller ”inbound marketing”) har tillsammans med marketing automation varit en av de starkaste trenderna inom marknadsföring på senare år. Båda områdena har växt starkt och används nu av allt fler företag. Så vad är innehållsmarknadsföring, och varför hör det ihop med marketing automation? Innehållsmarknadsföring och ”inbound marketing” I takt med [...]

Automatisk segmentering och personalisering med AI

Artificiell intelligens och marketing automation blir allt viktigare i modern marknadsföring, och numera finns AI-baserade verktyg för både automatisk segmentering och hyper-personalisering. Framtidens marknadsföring kommer att bli mycket bättre med dessa tekniker. Segmentering Tiden för spammig massmarknadsföring är över. Dagens kunder förväntar sig att företag och deras marknadsföring är mer relevant, både avseende timing och [...]

Marketing automation: Spåra kontakternas beteende och digitala fotavtryck

Ett företags marketing automation system kan som regel ”spionera” på vad besökarna gör på webbsidan, om de öppnar eller klickar i e-post, hur de tittar på filmer, osv., ner på individnivå. I den här bloggartikeln förklarar jag hur systemen kan spåra hur: Besökare beter sig på webbsidorna Vilka länkar och knappar de klickar på Vilka [...]