magnus

About Magnus Unemyr

Författare, oberoende konsult och föredragshållare inom marketing automation, artificiell intelligens, och Internet-Of-Things (IoT). Kontakta mig om du behöver hjälp!

Är detta Amazons hemliga plan för världsdominans?

I ett tidigare blogginlägg förklarade jag hur internetanslutna produkter kan driva automatiserad marknadsföring mycket längre än vad traditionella AI-drivna insikter från hur människor (dvs leads och kunder) beter sig kan göra. Vi står inför dörren till en helt ny värld som just nu målas upp inför våra ögon. Vi kommer snart se helt autonoma marknadsföringssystem, [...]

Marketing automation trender 2019

De flesta företag som är bra på internetmarknadsföring använder idag marketing automation; dvs programvarurobotar som mäter hur leads och kunder beter sig, och anpassar marknadsföringsaktiviteterna mot varje person individuellt. Rätt person skall få rätt budskap, vid rätt tidpunkt, beroende på vad som sannolikt intresserar denna person just nu. Man kan också se det som att [...]

Unemyr.TV #1: Digital mognad inom sälj- och marknadsföring

I avsnitt #1 av Unemyr.TV - en videokanal med tips om marketing automation och marknadsföring med AI - går jag igenom en modell för den digitala mognaden i sälj- och marknadsavdelningar. Se filmen och lär dig mer om hur företag kan automatisera sina sälj- och marknadsföringsprocesser, genom att lyfta nivån från att bara använda ett [...]

Bättre innehållsmarknadsföring med artificiell intelligens

Det finns ett överflöd av information men brist på intresse; ditt innehåll kan därmed drunkna i bruset. Varför inte använda artificiell intelligens i din innehållsmarknadsföring för att förstå exakt hur man bäst skriver för att täcka ett ämne på rätt sätt och få bättre engagemang och sökmotorresultat? Med nya AI-verktyg kan marknadsförare skapa bättre innehåll [...]

Datadriven innehållsstrategi med artificiell intelligens [marknadsföring med AI]

Vill du sluta gissa om din content marketing fungerar och använda datadrivna insikter som hjälper till att definiera rätt innehållsstrategi, skapa bättre innehåll, identifiera rätt influencers att arbeta med, och mäta ditt innehålls effekt jämfört med konkurrenternas? I så fall bör du använda AI och naturlig språkbehandling (natural language processing, NLP) för att samla in [...]

Marknadsföring med AI: Automatisk generering av copy (naturlig språkgenerering, NLG)

Skulle inte automatisk generering av copy eller andra berättande texter från rådata (t ex lagrad i databaser eller Excel-ark) förenkla många arbetsuppgifter? Användningsområdena är närmast oändliga, från robotjournalistik till automatisk generering och uppladdning av tusentals produktbeskrivningar till e-handelssystem, generering av olika typer av rapporter, och mycket mer. Narrative Science är ett företag som erbjuder en [...]

Analysera kundrelationer med AI

Genom att använda AI-baserade verktyg för att analysera kundrelationer kan du hitta nya kunder och få insikt i styrkan i de relationer ditt företag har med kunderna. Nudge.ai har tagit fram ett verktyg som gör det möjligt att hitta nya kunder i ytterkanterna av kontaktnätet och samtidigt analysera affärsrisken, genom att mäta styrkan i relationerna med [...]